Tych 7 mężczyzn podejrzanych jest o gwałt. Są poszukiwani w całym kraju. Policja prosi o pomoc.

Mimo, iż skuteczność policji w chwytaniu sprawców jest coraz większa wciąż wielu przestępców pozostaje na wolności i skutecznie udaje się im ukrywać przez lata.

Policja korzysta już z Internetu jako narzędzia do ujmowania sprawców przestępstw. Jednak bez rozpowszechniania informacji zasięg dotarcia do osób, które mogą wiedzieć coś na temat podejrzanych przestępców jest bardzo mały.

Dziś publikujemy wizerunki 7 mężczyzn podejrzewanych o popełnienie przestępstwa z artykułu 197 § 1 Doprowadzanie innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego (zgwałcenie) – typ podstawowy.

Część z nich ma również na sumieniu inne przestępstwa.

1. Matysiak Piotr

Poszukiwany przez policję w Płocku za przestępstwo z Art 197 § 1oraz z Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem.

Materiały policyjne

2. Zdanikowski Piotr

Poszukiwany przez Wydział Kryminalny Policji w Łukowie za przestępstwo z Art 197 § 1

Materiały policyjne

3. Wullbieter Eugeniusz

OP Komisariat II Opole poszukuje go na podstawie: Art. 197 § 1

Materiały policyjne

4. Chrzanowski Mirosław

Wydział Kryminalny Policji w Grajewie poszukuje na podstawie: Art. 197 § 1

Materiały policyjne

5. Bargiel Rafał

Łódź Wydział Kryminalny poszukuje na podstawie: Art. 197 § 1

Materiały policyjne

6 Cielątkowski Jacek

Wydział Kryminalny Policji w Gdańsku poszukuje na podstawie: Art. 197 § 1 oraz Art. 218 § 1 (uchylony) Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego przez wykonującego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (uchylona), Art. 291 § 1 Paserstwo – typ podstawowy, Art. 286 § 1 Oszustwo – typ podstawowy

Materiały policyjne

7. Roszkowski Krzysztof

Zambrów Wydział Kryminalny poszukuje na podstawie: Art. 197 § 1 oraz Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Materiały policyjne

Każdy kto wie o miejscu przebywania któregokolwiek z podejrzanych proszony jest o kontakt z najbliższą jednostka policji.

Udostępnij by rozpowszechnić informację. Przestępcy nie mogą pozostawać bezkarni.

Źródło: gazetalubuska.pl | Fotografie: Materiały policyjne