Naukowcy potwierdzają: dziadkowie, którzy opiekują się swoimi wnukami, żyją dłużej

Dziadkowie

Jeśli czasem odczuwasz poczucie winy, prosząc swoich rodziców o pomoc nad opieką przy dziecku, to powinieneś sobie to wybić z głowy. Dzięki temu prawdopodobnie dłużej pożyją.

Jak wynika z ostatnich badań dziadkowie, którzy opiekują się swoimi wnukami, żyją dłużej!

W badaniu brało udział 500 osób w wieku 70 lat i starszych wykazano, że Ci dziadkowie, którzy pomagali w opiece nad wnukami, żyli co najmniej siedem lat dłużej.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Evolution and Human Behavior.

Średnia długość życia osób, które nie opiekowały się wnukami żyła 4 lata od zakończenia badania, podczas, gdy dziadkowie, którzy opiekowali się wnukami, żyła dziesięć lat po badaniu.

Naukowcy sugerują, że to wymuszenie aktywności wydłuża życie dziadkom.

Według Sonji Hilbrand, jednej z autorów badania, doktorantki na wydziale psychologii na Uniwersytecie w Bazylei w Szwajcarii:

„To może mieć związek z mechanizmem głęboko zakorzenionym w naszej ewolucyjnej przeszłości, kiedy pomoc w opiece nad dziećmi była kluczowa dla przetrwanie gatunku.”

Pomaganie dorosłym dzieciom także pozytywnie wpływa na długość życia. Świadomość, że jest się potrzebnym daje cel i jest korzystne dla naszego zdrowia, gdy się starzejemy.

Bruno Arpino, profesor nadzwyczajny na uniwersytecie w Pompeu Fabra w Barcelonie uważa, że aktywność fizyczna i psychiczna jest kluczowa dla zdrowia, samopoczucia i długości życia.

„Opiekowanie się innymi daje cel i sens życia”

Dodaje także, że wcześniejsze badania wykazały, że opieka nad kimś wydaje się poprawiać funkcje poznawcze, a także zdrowie fizyczne i psychiczne.

W badaniu tym nie uwzględniono dziadków, którzy podejmują opiekę nad wnukami w pełnym wymiarze. Wcześniejsze badanie wykazało, że pełnoetatowa opieka nad wnukami w godzinach pracy rodziców, jest dla osób starszych zbyt wyczerpująca i szkodzi ich zdrowiu. Ale już dziadkowie, którzy tylko odbierają wnuki z przedszkola, czy szkoły i widzą się z nimi 2-3 godziny dziennie żyją dłużej i są zdecydowanie zdrowsi.

Podziel się tymi wynikami ze wszystkimi rodzicami i dziadkami, których znasz. Opieka nad dziećmi jest dobra dla ich zdrowia! Ale pamiętajcie, nie na pełen etat!